About us

தமிழ்நாட்டில் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் திருத்துறைப்பூண்டி கட்டிமேடு தொகுதியில் ஆதிரங்கம் என்ற சிறிய கிராமம் அமைந்துள்ளது.

ஆண்டுதோறும் இந்த கிராமத்தில் உள்ள பழங்கால கோவிலுக்கு தான் மக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் வருவார்கள் ஆனால் இன்று ஆதிரெங்கம் பண்ணையை பார்வையிட வரும் மக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.அனைவரும் நெல் ஜெயராமனின் விலாசத்தை தேடி .

“It seems the person is a store house of information on native paddy seeds, their availability and cultivation methods,” says a tea shop owner on the outskirts of the village.

இன்றுவரை விவசாயிகளை குழுக்களாக பிரித்து விவசாயத்தில் உள்ள பாதிப்புகளையும் அவற்றை எதிகொள்ளும் திறமைகளையும் தொடர்ந்து பயிற்றுவித்து வருகிறார் . 2011 ஆம் ஆண்டில், கரிம வேளாண்மைக்கு தனது பங்களிப்பிற்காக சிறந்த கரிம விவசாயிக்கு மாநில விருதைப் பெற்றார், மேலும் 2015 ஆம் ஆண்டில் சிறந்த மரபணு இரட்சகராக தேசிய விருது பெற்றார்.

அவர் தற்போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள பாரம்பரிய நெல் வகைகளை பிரபலப்படுத்தும் முயற்சியில் மாநிலத்துடன் இணைந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார் . தமிழ்நாட்டில் CREATE எனப்படும் நுகர்வோர் அடிப்படையிலான அமைப்பின் பயிற்சி இயக்குனராக பணியாற்றி வருகிறார். இது நமது நெல் பிரச்சாரத்தைச் சேமிப்பதில் முக்கிய பங்காளியாக உள்ளது. அவர் நெல்லின் பாதுகாவலர் என்பதால் அவர் நெல் ஜெயராமன் என்ற புனைப்பெயரால் அனைவராலும் அழைக்கப்பட்டார்.

Best choice

And several farmers and associations around Thanjavur, Thiruvarur, and Nagappattinam vouch for the fact that Mr. Jayaraman is the best choice when it comes to seeking information on some lost and ancient paddy seeds.

Poor financial situation at home compelled him to discontinue studies and take up some odd jobs.

During his late teens he joined Fedcot (Federation of Consumer Organization) and got elevated as agriculture training director.

“I am supposed to be the only person to achieve this position without any academic qualification in agriculture,” he smiles.

Seeing his enthusiasm, an NRI donated his nine acres land for crop cultivation and for organizing training programmes for the benefit of the farming community.

“Since delta districts are predominantly paddy oriented my initial interest was on organic rice production. Later, I realized that the coastal districts are more prone to the climate variations and every year farmers face problems either with flood or cyclone, and seek compensation for their crop loss,” he explains.

He happened to get more information about the diversity of traditional paddy cultivated by coastal farmers and its potential to withstand different climate variations and characteristics of adaptability from Dr. Nammalvar, who inspired him to seek and find.

Several varieties

From that day, he started locating several traditional paddy varieties in the coastal districts as well as in other parts of Tamil Nadu and documenting information about them.

He identified about 15 traditional paddy varieties and started growing all of them on the donated farm.

“I wanted to increase the seed availability to others,” he says.

In 2005, he organized the first traditional paddy seed festival. That year, he distributed 2 kgs of traditional paddy seeds of 15 varieties to more than 300 farmers.

The overwhelming response motivated him to organize more such functions every year. The recently organized traditional paddy seed festival Adhirangam was the eighth, and about 64 different traditional varieties have been distributed to more than 1,000 farmers.

“I distribute these varieties to farmers with a promise that they must return double the quantity of seeds in the next season,” says Mr. Jayaraman.

Maintains record

He maintains records and registers of farmers who benefit ted from the seed festival.

Some of the important varieties he maintains are Kattuyanam (best suited for flood condition), Poongkar (suited for saline soil), Karunguruvai (best for making biriyani), Kuzhiyadichan (for alkaline soil), Kudavaalai, Gauvuni, Mappillai Samba(for high energy), Samba Mosanam (best suited for making flat rice), Arupatham Kuruvai (short duration variety (60 days).

All the varieties can be easily cultivated under the SRI (System of Rice Intensification) method.

Since he is well known in the region, mobilizing financial support especially from banks or Nabard proves quite easy for him. In addition, he helps banks to organize debt recovery camps in villages and makes the farmers understand the importance of repaying the loans.

His association with ‘Create,’ an organization working for consumer awareness based at Thiruthuraipoondi, under the save our rice programme, has motivated him to revive the traditional rice varieties.

He has trained a team of farmers in all the above three districts and regularly updates them on the current issues that affect farmers and encourages them to participate and raise the issues at the farmer’s grievance day.

Guest lectures

Last year, the State Government conferred the best ‘Organic farmer award’ on him.

Till now, he has visited and delivered talks in nearly 300 schools and colleges in the delta district on the importance of preserving native seeds.

Those interested in knowing more can contact Mr. R. Jayaraman at Kattimedu, Adhirangam, Thiruthuraipoondi, Tiruvarur District, Mobile: 094433 20954.