நடவு திருவிழா

<h6>நடவு திருவிழா</h6>
ஆதிரெங்கம் பண்ணையில் நபார்டு உழவர் மன்றத்தைச் சேர்ந்த ஆண்கள் பாரம்பரிய நெல் சாகுபடி குறித்து பயிற்சி எடுக்கின்றனர்
More

நெல் திருவிழா

<h6>நெல் திருவிழா</h6>
ஜூன் 17-18 தேதிகளில் திருத்துறைப்பூண்டி, ARV Dhanalakshmi Mahal இல் 11 வது தேசிய நெல் திருவிழா 2017 ஆம் ஆண்டுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்து கொள்கிறோம்
More

கண்காட்சி

<h6>கண்காட்சி</h6>
ஆதிரெங்கம் பண்ணையின் வைக்கப்பட்டுள்ள நெல் கண்காட்சியை ஆர்வமுடன் பார்வையிடும் பள்ளி மாணவர்கள்
More